Năm: 2018

Tin tức

Ý nghĩa của các đuôi tên miền

Tên miền (Domain) – là để xác định một địa chỉ website duy nhất trên Internet. Tên miền thường được chia thành 02 loại.Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia. 1. Tên miền quốc tế Tên miền quốc tế có cấu trúc: gồm tên đăng ký và đuôi tên miền Tên đăng ký, ví dụ […]

Thiết kế web

Performance Enhancement (Cải thiện hiệu suất)

Performance Enhancement (Cải thiện hiệu suất) Hướng dẫn: Chọn AMP >> Performance >> Performance Enhancement  (Bật nó lên nhé) Minify: Đương nhiên phải tích rồi. Tác dụng của nó giống như Autoptimize plugin. Giúp nén dữ liệu để tăng tốc độ load và tải trang (page speed and loading time) Bài này nằm trong series hướng […]

Back To Top