Chuyên mục: Thiết kế web

Thiết kế website, dịch vụ thiết kế website

Thiết kế web

Performance Enhancement (Cải thiện hiệu suất)

Performance Enhancement (Cải thiện hiệu suất) Hướng dẫn: Chọn AMP >> Performance >> Performance Enhancement  (Bật nó lên nhé) Minify: Đương nhiên phải tích rồi. Tác dụng của nó giống như Autoptimize plugin. Giúp nén dữ liệu để tăng tốc độ load và tải trang (page speed and loading time) Bài này nằm trong series hướng […]

Back To Top