Chuyên mục: Tin tức

Tin tức

Ý nghĩa của các đuôi tên miền

Tên miền (Domain) – là để xác định một địa chỉ website duy nhất trên Internet. Tên miền thường được chia thành 02 loại.Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia. 1. Tên miền quốc tế Tên miền quốc tế có cấu trúc: gồm tên đăng ký và đuôi tên miền Tên đăng ký, ví dụ […]

Back To Top